LED崁燈

 • LED圓形崁燈
  ● 高效能、高亮度
  ● 光照舒適,無閃爍不延遲
  ● 一體成形,散熱性佳
  ● 6000K白光
  ● 適用於公共、商用、展覽等空間場所
 • LED圓形崁燈
  LED旋壓式圓形崁燈
  ● 高效能、高亮度
  ● 光照舒適,無閃爍不延遲
  ● 一體成形,散熱性佳
  ● 白光 / 黃光
  ● 適用於公共、商用、展覽等空間場所
 • LED圓形崁燈
  LED旋壓式金屬崁燈
  ● 高效能、高亮度
  ● 光照舒適,無閃爍不延遲
  ● 一體成形,散熱性佳
  ● 白光 / 自然光 / 黃光
  ● 適用於公共、商用、展覽等空間場所